O nas - Trzoda chlewna - Gospodarstwo Rolne Święciccy

e-mail: pigpolska.pl
Trzoda chlewna
Przejdź do treści
Kim jesteśmy ?

Gospodarstwa Rolne składają się z 15 ferm na terenie
Polski i Słowacji.

Produkcja  trzody w cyklu zamkniętym gwarantuje naszym odbiorcom powtarzalność zakupionego na naszych fermach żywca wieprzowego. W celu ciągłego doskonalenia hodowli współpracujemy z firmą PIC Poland Sp. z.o.o., która dostarcza najwyższej jakości materiał hodowlany i genetyczny. Osiągane bardzo dobre wyniki jakościowe i ilościowe (23 - 25 prosiąt odsadzanych od maciory w ciągu roku), są możliwe dzięki położeniu głównego nacisku na zarządzanie stadem, profilaktykę, genetykę, odpowiednie żywienie oraz stworzenie jak najlepszych warunków środowiskowych dla zwierząt.
Nasze cele

Działalność charytatywna

Realizując strategie finansowe i rozwojowe gospodarstwa staramy się od początku istnienia nie zapominać o najbardziej potrzebujących.
Wspieramy wiele lokalnych instytucji i organizacji społecznych. Angażujemy się w wiele akcji o charakterze charytatywnym i sponsoringowym.
Przekazujemy darowizny finansowe na rzecz ośrodków pomocy i użyteczności społecznej.
Otaczamy również mecenatem wiele lokalnych inicjatyw kulturalnych i imprez masowych.
Kapliczka

W 2003 r. ufundowaliśmy kapliczkę w wiosce Rzepki.
Odprawiane są przy niej Msze Święte na okoliczność świąt, uroczystości i rocznic.
Dożynki

Od uroczystej Mszy Świętej przy kapliczce rozpoczynaja się coroczne wrześniowe dożynki, w których uczestniczą zaproszeni goście, pracownicy gospodarstw i mieszkańcy gminy.
Wspieramy finansowo

Koło gospodyń wiejskich w Czarnocinie.
Lokalną OSP,
która dba o bezpieczeństwo i zawsze służy pomocą.
Wróć do spisu treści