Sprzedaż trzody - Trzoda chlewna - Gospodarstwo Rolne Święciccy

e-mail: pigpolska.pl
Trzoda chlewna
Przejdź do treści
Oferujemy w ciągłej sprzedaży:

  • tuczniki rasy PIC - mięsność: 58% - 60%,
  • lochy wybrakowane,
  • knury wybrakowane.
W naszej działalności hodowlano - produkcyjnej przywiązujemy szczególną uwagę do zagadnień ochrony środowiska i przestrzegania "dobrostanu". Spełniając wszystkie przepisy zawarte w prawie ochrony środowiska, a także ustawy o nawozach i nawożeniu możemy zapewnić prawidłowy rozwój naszych ferm hodowlanych. Aby utrzymać wysoki status zdrowotny i jakościowy stada współpracujemy z najlepszymi specjalistami w Polsce, Danii, Wielkiej Brytanii i USA.
Transport zwierząt

Transport odbywa się specjalistycznym sprzętem do przewozu żywych zwierząt.
Aby zachować odpowiedni dobrostan trzody chlewnej podczas podróży, należy przestrzegać warunków rozporządzenia nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r.
Osoby dokonujące przewozu posiadają wymagane kwalifikacje.
Wróć do spisu treści