Przetarg - Trzoda chlewna - Gospodarstwo Rolne Jadwiga i Paweł Święciccy

e-mail: pigpolska.pl
Trzoda chlewna
Przejdź do treści
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO PN.:
„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
dla Grupy Producentów Rolnych Święcicki”

ZAMAWIAJĄCY:
GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH ŚWIĘCICKI

ADRES:
Tuszynek Majoracki ul. Królewska 47,
95-080 Tuszyn
Informacja z otwarcia ofert w dniu 12-07-2019 r.
Data publikacji: 12-07-2019 r. godz. 14:00

Gospodarstwa Święcicki - informacja z otwarcia ofert.
Gospodarstwa Święcicki - informacja o wyborze oferty.
Data publikacji: 04-07-2019 r. godz. 15:00
Załączniki :
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zał. nr 1 do SIWZ - Opis Szczegółowy Przedmiotu Zamówienia
Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz oferty
Zał. nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy
Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków
Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o niepowierzeniu zamówienia podwykonawcom
Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o posiadaniu umowy z OSD
Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór Umowy
Zał. nr 9 do SIWZ - Pełnomocnictwo (zał. nr 1 do Umowy)
Data publikacji: 02-07-2019 r.
Szanowni Państwo,  
niniejszym informujemy, że z powodu konieczności wyodrębnienia taryf Gxx, przetarg (
Data publikacji: 26-06-2019r. ) zostaje unieważniony.
W kolejnym postępowaniu Zamawiający będzie oczekiwał osobnej ceny dla taryf Gxx i osobnej dla taryf Bxx i Cxx.  
Dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy do skladania ofert w nowym przetargu.

Data publikacji: 26-06-2019r.
Załączniki :
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zał. nr 1 do SIWZ - Opis Szczegółowy Przedmiotu Zamówienia
Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz oferty
Zał. nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy
Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków
Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o niepowierzeniu zamówienia podwykonawcom
Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o posiadaniu umowy z OSD
Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór Umowy
Zał. nr 9 do SIWZ - Pełnomocnictwo (zał. nr 1 do Umowy)
Wróć do spisu treści